Tag Archives: Taksim

Taksimdə küçə musiqiçiləri


“Küçə musiqiçiləri” deyəndə çoxları bu işlə məşğul olanları aşağılamış olduğumuzu düşünür, amma elə deyil. Əslində bu da bir sənət növü və ya özünüifadə tərzidir. Mən bu istedadları hər hansı bağlı salonlarda dinləməkdən çox küçələrdə görəndə sevinirəm. Daha azad və vaxtsız, … Continue reading

Posted in Videokast | Tagged , , , | 1 Comment

Kilisə-Allahın evi-Allahu Əkbər


Taksim, İstiqlal caddəsi (prospekti) Müqəddəs Antuan Katolik Kilsəsinə sabah tezdən yolum düşdü. Qapıda 18-20 yaşlarında bir oğlan qarşıladı məni, divarlarda dua saatları (Türkcə, İngiliscə) yazılıb, girişdə sağ tərəfdə xristian dininə aid kitablar və altında qiymətləri yazılıb. Təxminən bizim pulla 75 … Continue reading

Posted in Yolüstü cızmaqara | Tagged , , , , , , | 2 Comments