Tag Archives: Əmman

Ölü Dənizin 50 km-dəki diri izlər….və ya Əmman şəhərində…


Elə ki, ayağını bu şəhərə, Əmmana, basırsan elə bil ki, xilafət dövründəsən. Hər şey sənin görmədiyin, amma kitablardan filan oxuyub yaxşıca xatırladığın xilafət dövründəki kimidir, lap saray kimi. Yolunu şəhərin şərq tərəfinə burcutsan xilafətin sonu olacaq. Amma dayan bir, tələsmə, … Continue reading

Posted in Yolüstü cızmaqara | Tagged , , , , | Leave a comment